Sự Kiện Mùa Hè ( Summer Event )

Ngày đăng: 23/04/2020 | Chuyên Mục: Hướng dẫn


Sự Kiện Mùa Hè ( Summer Event )

 

Sự kiện Mùa Hè – Hỏa Diệm Quỷ ( Ô Mùa Hè )

 

Sự kiện mùa hè là một sự kiện mà Ghost Flame Fire (Hỏa Diệm Quỷ) sẽ xâm chiếm lục địa Mu, khi tiêu diệt bạn sẽ có cơ hội nhận được Rất nhiều vật phẩm như là: Bless, Soul, Chao, Cre, Life, …

 

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện: Map Arena Tọa Độ ( 010 – 240 ). Hỏa Diệm Quỷ sẻ di chuyển random hết toàn bộ Map Arena vì vậy các game thủ phải đi tìm kiếm tiêu diệt và nhận phần thưởng. Diễn Ra Hằng Ngày – Diễn Ra Sự Kiện 4 lần/ Ngày Vào Lúc ( 4:45 | 10:45 | 16:45 | 21:45 )