Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)

Ngày đăng: 23/04/2020 | Chuyên Mục: Hướng dẫn


Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)

 

 

– Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày – 1 Ngày 4 Lần vào lúc ( 4:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 )

 

– Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Blue Event” bắt đầu trong game.

 

– Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

 

– Địa điểm xuất hiện: Arena Tọa độ ( 010 – 240 ).Binh Đoàn Thỏ Trắng sẻ di chuyển trên toàn bộ Map Arena

 

+ Xem bài thời gian Sự kiện hàng ngày trong Game.

– Phần thưởng:

 

+ Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)

+ Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)

+ Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)

+ Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)

+ Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

 

– Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển