Nạp Thẻ Đúng Mốc Trao Quà Máy Chủ Erio

Ngày đăng: 24/04/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức


 

Nap-Th-Dung-Mc-Trao-Qua-Lien-Tay.jpg

 

Lưu ý:

  • Mốc Quà Nạp Thẻ Thứ 1: Sẻ Được Trao Liền Tay Vào Ngày Đầu Open Beta
  • Mốc Quà Nạp Thẻ Thứ 2: Sẻ Được Trao Liền Tay Vào 2 Ngày Kể Từ Khi Open Beta
  • Mốc Quà Nạp Thẻ Thứ 3 + 4 + 5 : Sẻ Được Trao Liền Tay Vào 4 Ngày Kể Từ Khi Open Beta
  • Mốc Quà Nạp Thẻ Thứ 6 + 7 + 8: Sẻ Được Trao Liền Tay Vào 6 Ngày Kể Từ Khi Open Beta 
  • Mốc Quà Nạp Thẻ Thứ 9 + 10: Sẻ Được Trao Liền Tay Vào 10 Ngày Kể Từ Khi Open Beta

 

BQT MU ALPHA2VN

Trân Trọng!