Hướng Dẫn Sử Dụng Auto Trong Mu Alpha2VN

Ngày đăng: 08/05/2020 | Chuyên Mục: Hướng dẫn


Hệ thống Auto Ingame Mu Online

♦ Cấu hình đánh quái

– Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:

.

Auto trong game Mu Online

– Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật

.Auto trong game Mu Online

 

– Thiết lập kỹ năng đánh quái

.Auto trong game Mu Online

 

– Thiết lập kỹ năng hỗ trợ

.Auto trong game Mu Online

 

– Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào

.

Auto trong game Mu Online
 Lưu thiết lập lại

.

Auto trong game Mu Online

♦♦ Cấu hình nhặt đồ

– Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:

.

Auto trong game Mu Online - Nhặt đồ

– Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:

.

 

– Lưu thiết lập lại:

.Auto trong game Mu Online - Nhặt đồ

Auto trong game Mu Online - Nhặt đồ
Lưu ý: một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.
Ví dụ:

Lông Vũ –> ng V
Giày Thần Long –> y Th hoặc n Long
Gậy Thần Ma –> y Th hoặc n Ma