Chuỗi Sự Kiện Open Beta Khai Mở Máy Chủ ERIO 09/05/2020

Ngày đăng: 24/04/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức


– Thân gửi đến các game thủ của Mu AlphaVN
– BQT Mu AlphaVN Xin Giới Thiệu Sự Kiện Đua Top Mừng Open Beta Server Đầu Tiên Alpha

  • Đua Top Cao Thủ Reset 1 Ngày Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn:

Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17:00 10/05/2020 ( Chốt Đua Top Reset 1 Ngày ) => Lưu Ý: Tài Khoản Vip % Exp Sẻ Cao Hơn Tài Khoản Thường Và Sub PK % Exp Sẻ Cao Hơn Sub Non PK 

 

Dua-Top-RS-Ngay.png

Lưu Ý: Đua Top Reset 1 – 17:00 10/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top Reset Ngày. Game Thủ Nào Có Tên Trên Bảng Vàng Theo Thứ Top1-2-3 Trước Thì Sẻ Là Top.

1 IP 1 Tài Khoản Chỉ Nhận Được 1 Phần Quà. Ví Dụ Nếu Top 1 và 2 Cùng 1 IP. Vậy Thì Chỉ Nhận Được 1 Quà. Và Quà Đấy Sẻ Chuyển Xuống Người Chơi Có IP Khác. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h Khi Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Reset Ngày!

  • Đua Top Cao Thủ Reset 3 Ngày Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn: => Lưu Ý: Tài Khoản Vip % Exp Sẻ Cao Hơn Tài Khoản Thường Và Sub PK % Exp Sẻ Cao Hơn Sub Non PK 

Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17:00 12/05/2020 ( Chốt Đua Top RS 3 Ngày )

Dua-Top-RS-3-Ngay.png

Lưu Ý: Đua Top Reset 3 Ngày – 17:00 12/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top Reset 3 Ngày. Game Thủ Nào Có Tên Trên Bảng Vàng Theo Thứ Top1-2-3 Trước Thì Sẻ Là Top.

1 IP 1 Tài Khoản Chỉ Nhận Được 1 Phần Quà. Ví Dụ Nếu Top 1 và 2 Cùng 1 IP. Vậy Thì Chỉ Nhận Được 1 Quà. Và Quà Đấy Sẻ Chuyển Xuống Người Có IP Khác. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h Khi Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Reset 3 Ngày!

  • Đua Top Chủng Tộc Xứng Danh Anh Hùng Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn:

–  Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17:00 12/05/2020 ( Chốt Đua Top Chủng Tộc 3 Ngày Xứng Danh Anh Hùng ) => Lưu Ý: Tài Khoản Vip % Exp Sẻ Cao Hơn Tài Khoản Thường Và Sub PK % Exp Sẻ Cao Hơn Sub Non PK 

Dua-Top-Chng-Toc.png

Lưu Ý: Đua Top Chủng Tộc – 15:00 03/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h – Game Thủ Nào Có Tên Trên Bảng Vàng Theo Thứ Tự Top Chủng Tộc Sẻ Được Nhận Quà.

1 IP 1 Tài Khoản Chỉ Nhận Được 1 Phần Quà. Ví Dụ Nếu Top 1 và 2 Cùng 1 IP. Vậy Thì Chỉ Nhận Được 1 Quà. Và Quà Đấy Sẻ Chuyển Xuống Người Có IP Khác. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h Khi Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Chủng Tộc!

 

  • Đua Top Reset 5 Ngày Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn: => Lưu Ý: Tài Khoản Vip % Exp Sẻ Cao Hơn Tài Khoản Thường Và Sub PK % Exp Sẻ Cao Hơn Sub Non PK 

–  Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17:00 13/05/2020 ( Chốt Đua Top Reset 5 Ngày  )

Dua-Top-RS-5-Ngay.png

 

Lưu Ý: Đua Top Reset 5 Ngày – 17:00 13/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h – Game Thủ Nào Có Tên Trên Bảng Vàng Theo Thứ Tự Top Sẻ Được Nhận Quà.

1 IP 1 Tài Khoản Chỉ Nhận Được 1 Phần Quà. Ví Dụ Nếu Top 1 và 2 Cùng 1 IP. Vậy Thì Chỉ Nhận Được 1 Quà. Và Quà Đấy Sẻ Chuyển Xuống Người Có IP Khác. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h Khi Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Chủng Tộc!

 

  • Đua Top Reset 7 Ngày Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn:

–  Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17:00 16/05/2020 ( Chốt Đua Top Reset 7 Ngày  ) => Lưu Ý: Tài Khoản Vip % Exp Sẻ Cao Hơn Tài Khoản Thường Và Sub PK % Exp Sẻ Cao Hơn Sub Non PK 

Dua-Top-RS-7-Ngay.png

 

Lưu Ý: Đua Top Reset 7 Ngày – 17:00 16/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h – Game Thủ Nào Có Tên Trên Bảng Vàng Theo Thứ Tự Top Sẻ Được Nhận Quà.

1 IP 1 Tài Khoản Chỉ Nhận Được 1 Phần Quà. Ví Dụ Nếu Top 1 và 2 Cùng 1 IP. Vậy Thì Chỉ Nhận Được 1 Quà. Và Quà Đấy Sẻ Chuyển Xuống Người Có IP Khác. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h Khi Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Chủng Tộc!

 

  • Đua Top Bậc Thầy Master: ( Lưu Ý: Khi Sử Dụng Bùa Thiên Sứ Thì Không Thể Sử Dụng Bùa Master – Chỉ Sử Dụng Được 1 Trong 2 Bùa ) => Lưu Ý: Tài Khoản Vip % Exp Sẻ Cao Hơn Tài Khoản Thường Và Sub PK % Exp Sẻ Cao Hơn Sub Non PK 

– Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17h00 12/05/2020

Dua-Top-Bac-Thay-Master.png

Lưu Ý: Đua Top Bậc Thầy Master  – 17:00 12/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h – Game Thủ Nào Có Tên Trên Bảng Vàng Theo Thứ Tự Top Sẻ Được Nhận Quà.

1 IP 1 Tài Khoản Chỉ Nhận Được 1 Phần Quà. Ví Dụ Nếu Top 1 và 2 Cùng 1 IP. Vậy Thì Chỉ Nhận Được 1 Quà. Và Quà Đấy Sẻ Chuyển Xuống Người Có IP Khác. Phần Thưởng Sẻ Được Trao Trong Vòng 24h Khi Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Chủng Tộc!

 

  • Đua Top Phú Hộ Nạp Thẻ Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn:

– Thời Gian: 17h00 09/05/2020 – 17:00 16/05/2020 ( Chốt Đua Top Phú Hộ Nạp Thẻ )

Dua-Top-Phu-Ho-Nap-Th.png

 

Lưu Ý: Đua Top Phú Hộ Nạp Thẻ – 17:00 16/05/2020 Sẻ Chốt Đua Top. Điều Kiện Khi Đua Top Phú Hộ Nạp Thẻ – Tối thiểu nạp ít nhất 5.000.000 vnđ
Bảng Đua Top Phú Hộ Nạp Thẻ Sẻ Tự Động Sắp Xếp Cho Phú Hộ Nào Nạp Cao Nhất
Quà sẻ được trao trong vòng 24h khi sự kiện kết thúc!